Hopp til hovedteksten
Trålforberedelser
Litt ruskevær stopper ikke mannskapet på "Libas".
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Lite sild å se nord for 68°N

Toktdagbok: Alle fartøyene har de siste dager kjempet litt i sterk kuling og mye bølger, men fremdriften har likevel vært god. Det er ikke mye sild å se nord for 68°N, men nå skal også de kjente overvintringsfjordene til norsk vårgytende sild (NVG-sild) undersøkes. 

”Libas” og ”M. Ytterstad” er nå kommet til 69°N. Begge fartøyene har observert kun små mengder sild nord for 68-graderen. ”Vendla” er nå på sin siste kurs i vestlig område og har fortsatt med observasjoner av spredte sildestimer (Se kart.) De siste dager av toktet vil fartøyet derfor dra nordover og bidra sammen med ”Libas” og ”M.Ytterstad” til å fullføre den planlagte dekningen.
 
Forskjeller i årsklassesammensetning

Forskjeller i årsklassesammensetning mellom sommergyterne og NVG-sild.

Foto: Aril Slotte

Detaljert dekning av overvintringsfjordene

Pelagisk Dugnad har sendt fiskebåten ”Nyskjer” av gårde for å undersøke de kjente overvintringsfjordene for norsk vårgytende sild. Fartøyet har registrert til dels store mengder som sto igjen i disse fjordene. 
 
Derfor vil vi på dette toktet nå gjennomføre en detaljert dekning av fjordene for å sikre målinger av gytemoden sild i dette området (se kart over planlagt dekning i overvintringsfjorder)img:3

Dekning i fjordene

Planlagt dekning av overvintringsfjordene Kaldfjord, Ersfjord, Vengsfjord og Kattfjord.

Foto: Are Salthaug

Stor forskjell i mellom sommer- og vårgytere 

Oppdaterte analyser av årsklassefordeling slår fast at det er forskjeller i årsklassesammensetning mellom sommergyterne og NVG-silda. Samtidig er det rimelig lik fordeling innefor NVG-sild i vestlig og østlig område (se figur). 
 
Det er følgelig godt grunnlag nå for å kunne konkludere med at sommergyterne og NVG-silda har hatt en ulik rekruttering. 
 
Fremdrift

Fremdrift: Her er oversikt over kursene de tre båtene har dekket så langt. Gjenstående kurser er market i svart.

 

Foto: Kjell Rong Utne
 
Stiv kuling

Stiv kuling på "Libas".

Foto: Kjartan Mæstad

 

Fakta om NVG-sild

Latinsk navn: Clupea harengus L.
Familie: Clupeidae
Maks størrelse: 40 cm og 500 g
Maks levetid: 25 år
Leveområde: Nordøst-Atlanteren
Hovedgyteområde: Møre og Nordland
Gytetidspunkt: Februar–mars
Føde: Plankton
Spesielle kjennetegn: Lever i tette stimer som beveger seg som en enhet

Norsk vårgytende sild