Hopp til hovedteksten
Hval

Foto: Lars-Johan Naustvoll
Utskriftsvennlig versjon

Hvaltellingstokt

Hvaltellingene har som mål å dekke Nordsjøen, Norskehavet,  Barentshavet, farvannene ved Svalbard og Grønlandshavet med Jan Mayen i løpet av en seksårsperiode.  Hver sommer dekker vi en del av dette området slik at vi ved slutten av en tellesyklus kan beregne totalbestandene av vågehval og andre hvalarter for hele området.

Om bord har vi åtte hvalobservatører som bemanner to utkikksposter som gjør observasjoner uavhengig av hverandre. Da kan vi seinere sammenligne observasjonene og beregne sannsynligheten for å se hvalen. Vi samler også informasjon om vær og andre forhold som kan påvirke observasjonssannsynligheten. Vi samler også biopsiprøver som brukes til analyser av genetisk bestandsstruktur og fotoidentifikasjon av spesielt knølhval.

Fakta om sjøpattedyr

Sjøpattedyr hører til i tre ordener og utgjør til sammen 125 nålevende arter, pluss 4 arter som har blitt utryddet i nyere tid grunnet menneskelig påvirkning (se liste over ordener med familier nedenfor). I noen sammenhenger regnes også isbjørn og to arter oter fra orden rovdyr som sjøpattedyr. Molekylærgenetikere diskuterer om hvalene bør slås sammen med partåede hovdyr til Orden CETARTIODACTYLA.

Sjøpattedyr

Kontaktpersoner

Nils Øien
910 02 344