Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2009

Dato
15. oktober 09
Publisert: 15.10.2009
Pelagisk trål

Resultater fra Barentshavet - del 2

Økosystemtoktet: Vanntemperaturen i Barentshavet er fortsatt høy, men det er observert gradvis avkjøling siden 2006, som var et rekordvarmt år. I år hadde lodda litt større utbredelse i øst-vestlig retning; et utbredelsesmønster som var vanlig på 1970- tallet, da loddebestanden var stor.

Dato
21. oktober 09
Publisert: 21.10.2009 - Oppdatert: 22.10.2009
Økosystemtoktet

Botnfisk på økosystemtoktet

Heile Barentshavet vart også i år dekka med eit botntrålsurvey, og det er rekna indeksar for mengde botnfisk i fangstane.

Dato
13. oktober 09
Publisert: 13.10.2009
Torskeyngel

Resultater fra Barentshavet - del 1

Økosystemtoktet: Bestandene av lodde, torsk og hyse har sikret seg flere gode år. Det ser også bedre ut for uerrekruttering. Sild og sei har fortsatt lav rekruttering i Barentshavet.

Dato
08. oktober 09
Publisert: 08.10.2009
Liten gutt på "Johan Hjort"

Inviterte små og store om bord

Økosystemtoktet: Nysgjerrige små og store gjester nytta høvet til ein rundtur då ”Johan Hjort” låg til kai i Vadsø. Om bord fekk dei studera tekniske finessar og fisk i ulike fasongar.  

Dato
05. oktober 09
Publisert: 05.10.2009
FF Jan Mayen

Hvem gjør hva på toktet - feltspesialister

Økosystemtoktet: Et vitenskapelig tokt, slik som økosystemtoktet er, gjennomføres av en rekke feltspesialister som dekker ett eller flere fagområder. På FF Jan Mayen er vi 16 feltspesialister i den vitenskapelige staben. Båtens mannskap består av 11 personer. Den vitenskaplige bemanningen vil variere fra båt til båt, både basert på oppgaver, område, ressurser og andre behov.

Dato
05. oktober 09
Publisert: 05.10.2009 - Oppdatert: 06.10.2009
Kurslinjer for økosystemtoktet 2009

Tokt i skråningen rundt Svalbard

Økosystemtoktet: I undersøkelsene vi gjør av Barentshavet har vi en dybdegrense mot land og en mot de store dyp. På den delen av økosystemtoktet som går rundt Svalbard, kartlegger vi et skråningsområde som varierer fra 100 meter til 1000 meter.

Dato
02. oktober 09
Publisert: 02.10.2009
Snøspurv

Snøspurver tok rast om bord

Økosystemtoktet: En langsomt fallende snøgardin materialiserte seg i fem små hvitvingede fugler; snøspurv.

Dato
02. oktober 09
Publisert: 01.10.2009
Horisont i Barentshavet

Uten internett og telefon

Økosystemtoktet: Barentshavet traff oss med stiv kulling som varte et par dager. Etter at kulingen var over og havet roet seg litt, kom neste smell: brudd på internett- og telefonkontakten. 
 

Dato
24. september 09
Publisert: 24.09.2009
Hilde Elise Heldal

Rekordfangst av lodde og forurensningsundersøkelser

Økosystemtoktet:  De store mengden av 0-gruppe lodde, torsk og hyse gir gode perspektiver for disse fiskeartene. Silda ligger dårligere an, men viktige sildeområder er ikke dekket ennå. Det er også tatt forurensningsprøver fra 18 ulike stasjoner.   
 

Dato
22. september 09
Publisert: 22.09.2009
Magnus E. Johannessen

Fant sjeldent dyreplankton

Økosystemtoktet: Inntrykket er at det er normale forekomster av raudåte, men noen få eksemplarer av den mer sjeldne Stylocheiron sp ble også funnet. 

Dato
18. september 09
Publisert: 18.09.2009 - Oppdatert: 21.09.2009
Lodde_SA_2009.jpg

Moderate og gode registreringer av lodde

Økosystemtoktet: Moderate og gode akustiske verdier av lodde er registrert mellom 15-55oØ og 75-78oN. Lodda har større utbredelse enn i fjor, og gode registeringer av lodde er observert også i russisk økonomisk sone (RØS). Det er fortsatt gode fangster av 0-gruppe torsk, polartorsk og uer vest for Svalbard.

Dato
15. september 09
Publisert: 15.09.2009
Hopen stasjon

Eksotisk øybesøk

Økosystemtoktet: Søndag fekk vi eit kjærkome avbrekk i toktkvardagen. Ein av kursane våre tok oss like sør for Hopen, og då nytta vi høvet til å besøkja den meteorologiske stasjonen der.

Dato
14. september 09
Publisert: 14.09.2009
Trålfangst

Fascinerende blekkspruter under lupen

Økosystemtoktet: Hver gang vi er på tokt ser vi Barentshavets rike biomangfold som består av fargerike og utrolig fascinerende marine organismer. Blekkspruter er imponerende representert. Denne gruppen kjenner folk mest fra spennende historier og filmer.

Dato
09. september 09
Publisert: 09.09.2009
Torskefangst

Livlig i det nordlige Barentshavet

Økosystemtoktet: Det er gjort gode observasjoner av lodde, torsk og polartorsk i den nordlige delen av Barentshavet. Lodde er observert lokalt i store forekomster, mens torsk er funnet spredt over hele dekningsområdet. Store fangster av polartorsk er observert i kalde, polare vannmasser.
 

Dato
04. september 09
Publisert: 04.09.2009 - Oppdatert: 14.09.2009

Økosystemtokt med Johan Hjort frå 71 til 79° nord

Tålmodighet kan lønne seg, og gjorde det i dag. Uten forvarsel kom en finnhval til overflaten på det punktet jeg stirret på gjennom kikkerten, skriver fugleobservatør Stuart Murray i toktdagboken fra Barentshavet.

Dato
02. september 09
Publisert: 02.09.2009
0-gruppe torsk

Mye stor torsk i Barentshavet

Økosystemtoktet: Det er observert store mengder stor og fin torsk nord i den østlige delen av Barentshavet. I tillegg observerer forskerne fremdeles store mengder torsk- og hyseyngel i den vestlige delen av Barentshavet og nær norskekysten, kjerneområder for de to artene. Øst for Bjørnøya er det funnet små mengder med loddeyngel.

Dato
28. august 09
Publisert: 28.08.2009
Hyse

Har funnet yngel av torsk, hyse og uer

Økosystemtoktet: Foreløpige observasjoner gjort på økosystemtoktet i Barentshavet viser en bra 0-grupperekruttering for torsk og hyse, og i litt mindre grad for uer. Når det gjelder 0-gruppe sild har vi fått noen få registreringer, mens 0-gruppe lodde har vært fraværende. Vi forventer å få loddeyngel litt lengre nord og rundt Bjørnøya.

Dato
27. august 09
Publisert: 27.08.2009
Forskningsfartøyet G.O. Sars i åpent hav.

Økosystemtoktet er i gang

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er godt i gang. Siden mengden lodde i Barentshavet er økende, knytter det seg stor spenning til resultatet fra toktet. Målet med toktet er først og fremst å beregne mengden av lodde og mengdeindeks av årets yngel (lodde, sild, torsk, hyse, polartorsk, blåkveite, uer osv), såkalt 0-gruppe fisk. Toktet dekker hele Barentshavet fra kysten av Troms og Finnmark til iskanten nord av Svalbard og Franz Josef Land.

Her er fartøyene

Toktkart for fartøyene som er med på toktet.


les mer