Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2011

Publisert: 23.09.2011
Torskeyngel

Rekordmye torskeyngel i Barentshavet

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er i den avsluttende fasen. De foreløpige resultatene viser at rekrutteringen av torsk er rekordhøy, hyse og lodde ligger i år litt over gjennomsnittet, mens uer- og silderekrutteringen er lavere. 

Dato
13. september 11
Publisert: 13.09.2011 - Oppdatert: 15.09.2011
Økosystemtokt i Barentshavet 2011

0-gruppe torsk i nesten kvart einaste trålhal

Med knapt ei veke att av økosystemtoktet i Barentshavet med ”Christina E” er det 0-gruppe torsk som dominerer, og det har vore registrering av 0-gruppe torsk i storparten av det området me har dekka hittil, nærare bestemt frå 71o00’N til 74o45’N og mellom 21o30’E og 41o00’E.

Dato
20. september 11
Publisert: 20.09.2011
Strømmåler Sony A200

Strømmåling - ikke bare for elektrikere

Økosystemtokt i Barentshavet: Noe av det første vi tok fatt på etter at ”Johan Hjort” forlot Longyerbyen for å gjennomføre siste delen av toktet, var å lokalisere og plukke opp to strømrigger vest for Sørkapp. Disse riggene ble satt ut her for ett år siden fordi vi ønsket å måle strømmen av varmt Atlanterhavsvann som går langs vestkysten av Svalbard og fortsetter mot Polhavet.