Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2012

Publisert: 31.08.2012 - Oppdatert: 04.09.2012

Lovende funn av torskeyngel

Økosystemtokt i Barentshavet høsten 2012:

”G.O. Sars” startet sine undersøkelser langs Troms og Finnmark og har gått østover i den norske økonomiske sonen. Hittil har vi gjort lovende funn av torskeyngel vest i Barentshavet.

Publisert: 07.09.2012
krykkje_EirikGroenningsaete.jpg

Sjøfugl og klima

Økosystemtoktet i Barentshavet: Sjøfuglene kan gi oss viktig informasjon om klimaendringene. Allerede nå ser vi at sørlige arter flytter seg nordover, skriver Eirik Grønningsæter i denne toktdagboka. Han er fugleobservatør om bord på ”Johan Hjort”.

Publisert: 13.09.2012 - Oppdatert: 14.09.2012
storkobbe_redigert.jpg

Varmere vann og redusert isdekke

Økosystemtoktet i Barentshavet: Observasjoner som viser en generell trend mot varmere vann i Nordatlateren og redusert isdekke, har gitt økt fokus på klimautviklingen i Arktis, skriver havforsker Øystein Skagseth. Han har vært toktleder på ”Helmer Hanssen” under økosystemtoktet. 

Publisert: 23.09.2012 - Oppdatert: 24.09.2012
Sonar.JPG

Vi ser for det meste ned, men kastar også eit blikk ut til sida…

Eit viktig formål med økosystemtoktet er å måla mengda av lodde og annan fisk i vassøyla, og her er det først og fremst akustiske metodar vi brukar, skriv toktleiaren på "Johan Hjort", Harald Gjøsæter.

Publisert: 26.09.2012
Vasser_i_torsk2_lite.jpg

Lovende for torsk og lodde

Høstens økosystemtokt i Barentshavet er i den avsluttende fasen. Foreløpige observasjoner tyder på god rekruttering av torsk og lodde, skriver havforsker Elena Eriksen i denne oppsummeringen.

Publisert: 30.09.2012 - Oppdatert: 11.10.2012
Harald_Gjoseter_2_nett.jpg

Torsken har satt ny verdensrekord

Torsken har satt ny rekord i nordlig utbredelse.
– Vi ser at den trekker lenger nord- og østover. Det ser også ut til at den har nok mat, sier havforsker Harald Gjøsæter.

Publisert: 01.10.2012 - Oppdatert: 02.10.2012
Hyse

Lite hyse- og ueryngel

Havforskerne har observert lite hyse- og ueryngel under årets økosystemtokt. Samtidig viser utbredelseskartene at hysa står lenger nord og øst enn før, mens ueren har trukket lenger vest enn i fjor.
Publisert: 04.10.2012
Sjøstjerne

Varmere bunnvann i Barentshavet

Barentshavet er varmere enn normalt, og helt i sørøst er temperaturen på høyde med rekordnivåene fra tidlig på 50-tallet.  Temperaturen har steget mer langs bunnen enn i resten av Barentshavet, viser tall fra Havforskningsinstituttet og det russiske søsterinstituttet Pinro.

Publisert: 05.10.2012
Sjostjerner_nett.jpg

Mykje snøkrabbe aust i Barentshavet

– Det har vore ein eksplosjon i mengda snøkrabbe aust i Barentshavet, seier den russiske havforskaren Dmitrij Prozorkevitsj. I tillegg har dei russiske havforskarane fått store mengder sjøstjerner og kråkebollar i trålhala sine.

Publisert: 09.10.2012
Sild_Libas_2.8.jpg_nett.jpg

Middels sildeår

Økosystemtoktet viser at mengden sildeyngel er midt på treet i år, går det fram av denne oppsummeringa som havforsker Elena Eriksen har skrevet: