Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2015

Publisert: 19.09.2015 - Oppdatert: 21.09.2015
Haakjerring_i_vannet.jpg

På jakt etter en arktisk kjempefisk

De siste ukene har Havforskningsinstituttet gjennomført det årlige Polhavstoktet i området nord for Svalbard med fullt trykk. Med FF ”Helmer Hanssen” som plattform ble det marine økosystemet endevendt, og det ble tatt prøver og utført målinger av alt fra vannets kjemiske sammensetning til mikroskopiske tanglopper, av maneter, fiskeyngel og større fisk som torsk og uer.

Publisert: 06.09.2015 - Oppdatert: 07.09.2015
Vortekjeks_16_x_9.jpg

Fiskemangfoldet nord for Svalbard

Toktdagbok: Det finnes mange sorter fisk i havet. Det er beskrevet nesten 35.000 arter over hele verden, og blant virveldyrene er fisk er den mest mangfoldige gruppen. Funn av nye og ubeskrevne arter er langt fra et tilbakelagt stadium for forskere som arbeider med fiskesystematikk.

Publisert: 01.09.2015
Sol_og_is.jpg

Havforsuring lite studert i Arktis

Arktis er spesielt følsom for havforsuring på grunn av den spesifikke kjemien og det kalde vannet i Polhavet. Sammen med de klimaendringer som skjer, kan havforsuring være en ytterligere belastning for økosystemet. Det kan få konsekvenser for livet i de nordlige havområdene.