Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2009

Dato
13. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Hav

Konturene av et gyteinnsig?

Gyteloddetoktet 2009 går nå mot slutten for både ”Libas” og ”Eros”. Vi er på vei til Tromsø med mengder av spennende data som skal analyseres de nærmeste månedene. Resultatene og alt vi har lært vil komme i en fullstendig rapport litt senere.


 

Dato
11. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Hav solnedgang

Mens vi venter på lodda

Fredag var det mannskapsskifte på begge de innleide fiskefartøyene, ”Eros” i Tromsø og ”Libas” i Kirkenes. Etter det har vi ufortrødent fortsatt langs oppsatte kurser på toktet med nye toktledere, nye teknikere og ny instrumentmann. Vi fortsetter arbeidet med leting etter gytelodde, registrering med ekkolodd og måling av lengde og vekt samt innsamling av aldersprøver fra trålfangstene.


 

Dato
06. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Loddeptøve

De første konklusjonene fra loddetoktet

17 dager har gått fort, nesten som en dag. Det var et spennende tokt, med mange utfordringer og overraskelser. Vi har dekket et stort område og har seilt vel 5500 nautiske mil. På toktet har vi samlet inn fiskeprøver på 46 stasjoner og foretatt 70 temperaturmålinger. Her er de viktigste observasjonene vi gjorde på årets tokt.


 

Dato
05. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Sjø og bølger

Fant lodda like utenfor Kirkenes

Etter 17 dager på havet uten å se en eneste loddestim, var det en gledelig overraskelse som ventet oss like før vi la til kai i Kirkenes i ettermiddag.


 

Dato
04. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Is lys mørke

Fant loddas vandring inn til kysten

Fra beiteområdene nord i Barentshavet skal lodda på senvinteren foreta den farlige vandringen imot kysten for å gyte, en vandring som for mange blir den ”siste reise”. Lodda samler seg i nord. Men så forsvinner den som dugg for solen for å dukke opp en måned senere helt inne på kysten. Til nå har det vært ukjent hvordan lodda foretar denne vandringen. Men i går fant vi antageligvis svaret.

 

Dato
02. februar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 02.06.2009
Uvær måke

Februar kom med uvær

Etter flere dager med fint vær kom februar med sitt vanlige preg: uvær. Først reduserte båtene farten, så stoppet "Eros", senere stoppet "Libas". Utvidelse av dekningsområder i vest blir avlyst på grunn av dårlige værmeldinger framover.


 

Dato
30. januar 09
Publisert: 13.05.2009

Videotråling

Når ein skal lære opp eit system til å automatisk artsidentifisere stimar er det viktig at ein ikkje legg inn feil informasjon. Å blanda inn ein sildestim mellom loddestimane vil då være dumt. For å være sikker på at det vi trålar på berre er rein lodde eller rein sild brukar både ”Eros” og ”Libas” videokamera i trålsekken. Nå kan vi lett sjå om det som kom opp i sekken på dekk var ein enkelt loddestim eller to dottar, ein av kvar sort.

 

Dato
29. januar 09
Publisert: 13.05.2009 - Oppdatert: 18.05.2009

Store, fine loddestimer i varmere vann

I løpet av første uken har vi dekket halvparten av det vi skal undersøke på vinterloddetoktet. Vi ligger godt an og utvider undersøkelsesområdet vestover. I områder i vest med varmere vann er det store, fine loddestimer. I øst er det vannet kaldere og fangstene inneholder mange forskjellige arter.

 

Dato
27. januar 09
Publisert: 13.05.2009

En situasjonsrapport fra ”Eros”

”Eros” er ett av to fiskefartøyer som i år er innleid for å prøve å mengdemåle loddeinnsiget fra 20. januar til 20. februar. Langt nord i Barentshavet gjør nå lodda seg klar til å vandre inn til kysten for å gyte. Hvor den går, og hvilken rute den velger i år, avhenger både av temperatur og strømforhold under hele vandringen.


Dato
26. januar 09
Publisert: 13.05.2009

Smålodde nesten over alt øst i Barentshavet

Av de to fiskefartøyene som er i gang med vitnerloddetoktet i Barentshavet er det ”Libas” som har funnet mest. ”Libas” dekker den østlige delen og observerer lodde i varierende mengder nesten overalt, både ved havbunn og oppe i vannsøylen (pelagisk). ”Eros” dekker den vestlige delen og har registrert stimer av moden lodde over et begrenset område.

 

Dato
23. januar 09
Publisert: 13.05.2009

Dårlig vær i starten

Etter en del dårlig vær i begynnelsen har vi kommet godt i gang med toktet om bord i ”Libas”. Vi har gått nordøstover fra Kirkenes og er nå på vei rett nordover langs grensen til den russiske økonomiske sone.