Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 14. Hydrografiske data fra Repparfjorden og Revsbotn samlet i april 2018. Hydrografi ble målt på tre stasjoner, se Tabell 2 og Figur 4 og 5 for lokalisering av stasjonene.
Figur tmp4HvhjR_html_c696dfdf0513c2.jpg