Gå til hovedinnhold

Kontaktinformasjon

kooye

Her finner du også informasjon om korrekt merking av fakturaer til instituttet, besøks- og leveringsadresser til våre ulike stasjoner m.m.

Kontortid: 
08.00–15:45 (vintertid 15. september–14. mai)
08:00–15:00 (sommertid 15. mai–14. september)

Telefonnummer til sentralbordet: 55 23 85 00

Pressetelefon: 400 22 999

Faktura:

Fakturaer til Havforskningsinstituttet skal sendes elektronisk som EHF knyttet mot vårt organisasjonsnr. 971 349 077. For mer informasjon om elektronisk faktura, se http://www.dfo.no/efb

Korrekt merking av faktura:
For å sikre rask og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer enten påføres:
bestillingsnummer som dere får oppgitt ved bestilling eller bestillerreferanse og prosjektnummer

Bestillerreferanse består av tallet 3680 og fire/fem siffer: 3680xxxx(x)

Fakturaadresse HI: 

Havforskningsinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Havforskningsinstituttets avdelinger og stasjoner:

Bergen
Postadresse: Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
55 23 85 00
post@hi.no

Besøks- og leveringsadresser:

Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5005 Bergen (hoved besøks- og leveringsadresse – Resepsjon og budkontor).
Havforskningsinstituttet, Nykirkekaien 1, 5004 Bergen (kolli til rederilageret og fartøyene).
Havforskningsinstituttet, Nordnesboder 3, 5005 Bergen (prøvemottak).
Havforskningsinstituttet, Nordnesboder 5, 5005 Bergen (bl.a. tunge kjemikalier).

Kart og veibeskrivelse

Stasjon Tromsø

Besøksadr.: Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø
Postadr.: Framsenteret, Postboks 6606 Stakkevollan, 9296 Tromsø
Kart- og veibeskrivelse

Til Framsenteret sentralt:
E-post: post@framsenteret.no

Tlf: +47 77 75 02 00 

 

Marbank

Postadresse: Havforskningsinstituttet, Marbank, Postboks 6404, 9294 Tromsø
Leverings-/besøksadresse: Havforskningsinstituttet, Marbank, Sykehusveien 23, 9019 Tromsø 

 

Lager: 

HI lager, Stakkevollveien 1, 9010 Tromsø
NB! Ev. sendinger merkes med fartøy, navn, toktdato.

 

Forskningsstasjonen Flødevigen
Nye Flødevigveien 20, 4817 His
55 23 85 00

Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Matre
Matre 5, 5984 Matredal
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Forskningsstasjonen Austevoll
Sauganeset 16, 5392 Storebø
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Feltstasjon Holmfjord
Postboks 146, 9711 Lakselv
55 23 85 00
Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv