Gå til hovedinnhold

Kontaktinformasjon


kooye

Her finn du informasjon om korrekt merking av fakturaer til instituttet, besøks- og leveringsadresser til våre ulike stasjonar m.m.

Kontortid: 
08.00–15:45 (vintertid 15. september–14. mai)
08:00–15:00 (sommartid 15. mai–14. september)

Telefonnummer til sentralbordet: 55 23 85 00

Pressetelefon: 400 22 999
Obs: Ikkje send SMS, anropet blir vidarekobla til rullerande pressevakt. 

E-post: presse@hi.no

Journalføring av saksdokument

Havforskningsinstituttet er forpliktet til å journalføre sine saksdokumenter. Alle henvendelser sendt til oss, og som er journalføringspliktige, vil derfor bli registrert og fremkomme på vår offentlige journal. Denne blir publisert på www.eInnsyn.no.

Faktura

Fakturaer til Havforskingsinstituttet skal sendast elektronisk som EHF knytta mot organisasjonsnummeret vårt: 971 349 077. For meir informasjon om elektronisk faktura, se http://www.dfo.no/efb.

Korrekt merking av faktura

For å sikre rask og korrekt behandling av fakturaen må alle fakturaer anten påførast:
bestillingsnummer som de får oppgitt ved bestilling eller bestillerreferanse og prosjektnummer.

Bestillerreferanse består av talet 3680 og fire(fem) siffer: 3680xxxx(x)

Fakturaadresse HI: 

Havforskningsinstituttet
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 TRONDHEIM

Havforskingsinstituttet sine avdelingar og stasjonar

Bergen
Postadresse: Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen
55 23 85 00
post@hi.no

Besøks- og leveringsadresser

Havforskingsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5005 Bergen (hovudbesøks- og leveringsadresse – resepsjon og budkontor).
Havforskingsinstituttet, Nykirkekaien 1, 5004 Bergen (kolli til reiarlageret og fartøya).
Havforskingsinstituttet, Nordnesboder 3, 5005 Bergen (prøvemottak).
Havforskingsinstituttet, Nordnesboder 5, 5005 Bergen (bl.a. tunge kjemikaliar).

Kart og veibeskrivelse

Stasjon Tromsø

Besøksadresse: Framsenteret, Hjalmar Johansens gate 14, 9007 Tromsø
Postadresse: Framsenteret, Postboks 6606 Stakkevollan, 9296 Tromsø
Kart- og veibeskrivelse

Til Framsenteret sentralt:
E-post: post@framsenteret.no

Tlf: +47 77 75 02 00 

 

Marbank

Postadresse: Havforskingsinstituttet, Marbank, Postboks 6606 Stakkevollan, 9296 Tromsø
Leveringsadresse: Marbank, grønt bygg inngang søraust, Sykehusveien 21, 9019 Tromsø

Besøksadresse: Marbank, Forskningsparken, Sykehusveien 23, 9019 Tromsø (NB! Skal ikkje brukast til pakkelevering)

 

Lager: 

HI lager, Bjørnstrand, Stakkevollveien 49, 9010 Tromsø 
NB! Ev. sendinger merkast med fartøy, namn, toktdato.

 

Forskingsstasjonen Flødevigen
Nye Flødevigveien 20, 4817 His
55 23 85 00

Kart og veibeskrivelse

Forskingsstasjonen Matre
Matre 5, 5984 Matredal
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Forskingsstasjonen Austevoll
Sauganeset 16, 5392 Storebø
55 23 85 00
Kart og veibeskrivelse

Feltstasjon Holmfjord
Postboks 146, 9711 Lakselv
55 23 85 00
Besøksadresse: Holmfjord, 9716 Børselv