Figur

Figur 4.1.1. Konseptuell skisse av en typisk elektromagnetisk undersøkelse. Den elektromagnetiske kilden taues etter fartøyet, og et rutenett av mottakere er blitt forankret på havbunnen. Figur fra Mittet og Jensen (2018).
Figur tmpNwj3Pu_html_accecc6880290fcb.png