Figur

Figur AI.1. Frarådingsoner for seismikkundersøkelser basert på viktige gytefelt og konsentrerte vandringsruter inn mot gytefelt med buffersoner (5 og 20 nmi) for alle perioder gjennom året. Fra 1.mai – 30.nov foregår det ikke gyting i særlig grad, og det er da ingen områder som frarådes.
Figur tmpNwj3Pu_html_b444990de0818012.jpg