Figur

Fra rapporten: OURO Etneelva 2018
Figur 6. Kjønnsmodning hos oppdrettslaksen registrert på fella i 2017 (venstre) og 2018 (høgre). Maturation of farmed salmon escapees captured in the trap in 2017 (left), and 2018 (right).
Figur tmpCDebXR_html_789f48b82ba95167.png