Figur

Fra rapporten: OURO Etneelva 2018
Figur 5. Vektfordeling hos rømt oppdrettsaks fanga på fella i 2018. Size distribution of farmed escapees captured in the trap in 2018.
Figur tmpCDebXR_html_be55ffcf09f5b334.png