Figur

Figur 3. Kart over gytefelt rundt Hitra og Frøya basert på kartlegging i 2018. Røde punkter indikerer trekk uten egg, blå punkt er trekk med egg. Størrelsen på punktet viser den relative mengden egg.
Figur tmpQkD24R_html_89b5bb7785861497.png