Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. δ15N- og δ13C-verdier (middelverdi ± SE) for atlantisk kveite fra ulike områder.
Figur tmpCLm_Ya_html_f168bea0ca43bc89.png