Figur

Figur 3: Andel bifangst (inkludert grasgylt og rødnebb/blåstål) og omsettbar leppefisk (grønngylt, bergnebb og berggylt) skilt på over og under offisielle minstemål. Hos 9 av 11 fiskere bestod fangsten av minst 50 % (stiplet linje) omsettbar leppefisk.
Figur tmpiaN5Tt_html_308954b5f2107f80.png