Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.5 Nivåer av arsen (As) i overflatesedimenter plottet mot totalt innhold av organisk karbon (TOC).
Figur tmpdTkngG_html_17e837b1974cfa9.jpg