Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.21. Nivåer av arsen (As) i sjøpølser fra ni lokaliteter i Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt.
Figur tmpdTkngG_html_1fc95f74f644c1bc.jpg