Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.12. Nivåer av bly (Pb) i overflatesedimenter fra det kartlagte området. Det avgrensede femkantede området er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_3129e8c0e1ec961c.jpg