Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.24. Nivåer av kadmium i sjøpølser fra ni lokaliteter i Ytre Sklinnadjupet og områdene rundt. Gjennomsnitt, median samt minimum og maksimums-verdier er vist for hver lokalitet.
Figur tmpdTkngG_html_50c341310ca325d4.png