Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3.3. Andel totalt organisk karbon (TOC) i sedimentene i det kartlagte området. Det avgrensede femkantede området er fiskefeltet som er stengt for fiske av atlantisk kveite.
Figur tmpdTkngG_html_849179e980717f5c.jpg