Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.3: Samlet gytebiomasse av norsk vårgytende sild, kolmule og makrell i Norskehavet fra 1981 til 2018. Kilde: (ICES, 2019b).
Figur tmp0zeukf_html_2235523a9dbd6685.png