Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2: Årlig gjennomsnittlig biomasse av dyreplankton (målt i mai, gram tørrevkt per m2) i de øvre 200 meter av vannsøylen for årene 1995-2018. Det er vist utvikling for Lofotenbassenget og Norskehavsbassenget samlet (grå linje) og for fire delområder. Kilde (ICES, 2019b).
Figur tmp0zeukf_html_d39684e569669f1e.png