Figur

Figur 5. Størrelsessammensetning av haneskjell i prosent i oppsamlingspose 1 – 4 med Harvester.
Figur tmp07VChk_html_188d41ec992224c2.jpg