Figur

Figur 3. Cluster dendrogram av artssammensetningen i trekanskrapetrekkene 5-13; 5-8 - før, 9-13 - etter Harvester.
Figur tmp07VChk_html_4b514a35743ca675.jpg