Figur

Figur 1. Oversiktskart som viser omtrentlig beliggenhet av testområdet med Harvester ved Berg i Balsfjord
Figur tmp07VChk_html_60095d9b6b8784dd.png