Figur

Bilde 1. Sortering av materiale fra trekantskrape på dekk. Foto: Eivind Oug, NIVA
Figur tmp07VChk_html_75572b2e0d0a4377.gif