Figur

Figur 2. Viser den relative fordelingen av dyregrupper og dominerende arter (med norske betegnelser) basert på mengdebestemmelsene (forekomstklasser eller antall individer), i trekanskrapeprøvene 5-13.
Figur tmp07VChk_html_7ed9ac0577897b83.jpg