Figur

Figur 6. Prosentvis sammensetning av grupper av dyr i oppsamlingspose 1 – 4 fra testene med Harvester.
Figur tmp07VChk_html_8196d78cbf3d781.jpg