Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 3. Bestemmelse av utviklingsstadium for torskeegg. Fra Espeland m.fl. (2013), modifisert etter Thompson & Riley (1981).
Figur tmp3mQJ2k_html_1d22ac7348886a11.jpg