Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 20. Gjennomsnitt og standardavvik for lengde, vekt og kondisjon for torsk fanget i områdene som ble undersøkt. Kun torsk >18 cm er inkludert i beregningen av kondisjon grunnet usikker bestemmelse av vekt for individer ≤18 cm. Ulike bokstaver angir signifikante statistiske forskjeller mellom lokalitetene innen et år.
Figur tmp3mQJ2k_html_3794f78bf02c2c1f.jpg