Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 22. Andel torskeyngel mindre eller lik 18 cm lengde (0-gruppe) av den totale fangsten i rusene hvert år siden undersøkelsene startet. NA: data ikke tilgjengelig.
Figur tmp3mQJ2k_html_587e76f7f01f7480.jpg