Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Eggdata fra undersøkelsene i referanseområdene Araneset og Dromnessundet. Data vises for de tre undersøkelsene i 2018. Figurene angir mulige torskeegg (1,2-1,6 mm i diameter) og utviklingsstadium av eggene, der Stadium 1 er de yngste eggene.
Figur tmp3mQJ2k_html_7db6ba4e56b2d03.jpg