Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 21. Frekvensfordelinger av lengde hos torsk opptil 90 cm fanget i rusene i hovedområdet (Glasøysvaet og Lauvøysvaet) og i referanseområdene (Åkvika, Araneset og Dromnessundet). Strekene langs x-aksen angir lengdeintervaller, og andelen torsk innen hvert lengdeintervall er gitt som prosent av totalt antall torsk (N) i fangstene. Vertikale blå streker angir størrelsesgrense for årsyngel basert på aldersbestemmelse fra øresteiner.
Figur tmp3mQJ2k_html_96c521d2f60332fd.jpg