Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Hydrografidata for tre eggtokt i mars 2018, gitt som fordeling av saltholdighet, temperatur og oksygeninnhold med dypet.
Figur tmp3mQJ2k_html_9b73cff05c982c6e.jpg