Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 18. Referanseområdet ved Åkvika. Kartet viser Fiskeridirektoratets angivelse av gyteområde (brun skravering) og stasjonsnett for åleruser i 2018 (hvite piler). Alfanumeriske koder angir hvert enkelt rusesett (tall er rusenummer, og bokstaver fra A til F angir rekkefølgen fra 1 til 5 ganger at en ruse er satt på en posisjon).
Figur tmp3mQJ2k_html_f325805022ebed36.jpg