Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Eggdata fra undersøkelsene hovedområdet (Lauvøysvaet og Glasøysvaet) og i referanseområdet Åkvika i 2018. Tall i sirklene viser gjennomsnittlig antall egg pr. håvtrekk på en stasjon for de tre undersøkelsene i 2018, mens farge i sirkelen angir hvor stor andel av eggene som var egg i Stadium 1.
Figur tmp3mQJ2k_html_fa13033880117b75.jpg