Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Referanseområdet Araneset. Kartet viser Fiskeridirektoratets angivelse av gyteområder per 1. mars 2016 (brun skravering) og stasjonsnett for håvtrekk med hensyn til dette (sirkler med stasjonsnummer). Gule sirkler angir hydrografiprøve i tillegg til håvtrekk.
Figur tmp3mQJ2k_html_fd9ad0503d00af90.jpg