Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 16. Gjennomsnittlig biomassetetthet av stortare (Laminaria hyperborea) på stasjoner i høstefelt (sorte og røde (som angir den østligste stasjonen på felt med to undersøkte stasjoner) søyler) og referansefelt (grønne søyler) i Sogn og Fjordane i 2019. Feltene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre). Referansefeltene er markert med forkortelsene Sto (Storsvalene), Utv (Utvær), Sør (Sørværet) og Bre (Bremangerpollen).
Figur tmpkTwzEe_html_13d495aed31864de.jpg