Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 6. Gjennomsnittlig (fargede søylesegment) og maksimal (vertikale streker) kronesjikthøyde av stortarevegetasjon på stasjoner i høstefelt (sorte og røde (som angir den østligste stasjonen på felt med to undersøkte stasjoner) søyler) og referansefelt (grønne søyler) i Rogaland i 2019. Feltene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre). Referansefeltene er markert med forkortelsene Hid (Hidra i Vest-Agder), Rev (Revtangen), Tjø (Tjør) og Fer (Ferkingstadøyene).
Figur tmpkTwzEe_html_1d325531ad3a36a.jpg