Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 7. Eksempler på stortarevegetasjon med ujevn størrelsesstruktur på høstefelt 28C (øvre bilde), 38C (midtre bilde) og østlig del av 43C (nedre bilde) i Rogaland i april 2019.
Figur tmpkTwzEe_html_2e50762bb7bf958b.jpg