Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 10. Eksempel på tett, høyvokst stortare-vegetasjon på høstefelt 23C utenfor Jæren. Biomassetettheten av stortare ble her estimert til 22 kg per kvadratmeter.
Figur tmpkTwzEe_html_2f8524ab1a230843.jpg