Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 9. Gjennomsnittlig biomassetetthet av stortare (Laminaria hyperborea) på stasjoner i høstefelt (sorte og røde (som angir den østligste stasjonen på felt med to undersøkte stasjoner) søyler) og referansefelt (grønne søyler) i Rogaland i 2019. Feltene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre). Referansefeltene er markert med forkortelsene Hid (Hidra i Vest-Agder), Rev (Revtangen), Tjø (Tjør) og Fer (Ferkingstadøyene).
Figur tmpkTwzEe_html_3c9f7943de7025bc.jpg