Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2. Stasjoner undersøkt i C-felt (gule markører) og referanseområder (grønne markører) i Rogaland (venstre panel) og Sogn og Fjordane (høyre panel) i april 2019. Nye høstefelt er angitt som hvite polygon, mens gamle høstefelt er angitt som oransje polygon.
Figur tmpkTwzEe_html_5c78f447f0fab1bb.jpg