Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 15. Areal av felt 188C som overlapper med gamle felt 21B, 25B, 26B og 62B (røde polygon).
Figur tmpkTwzEe_html_5dd0b9fde063348f.jpg