Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 4. Høyden på stortareplantene måles vha dybdesensor (tall (7M5 =7,5 meters dyp) øverst til venstre på bilde) ved å bevege kameraet vertikalt fra tareplantenes festeorgan på bunnen til bladlaget øverst på plantene.
Figur tmpkTwzEe_html_a132155f247bbc77.jpg