Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 13. Gjennomsnittlig (fargede søylesegment) og maksimal (vertikale streker) kronesjikthøyde av stortarevegetasjon på stasjoner i høstefelt (sorte og røde (som angir den østligste stasjonen på felt med to undersøkte stasjoner) søyler) og referansefelt (grønne søyler) i Sogn og Fjordane i 2019. Feltene er listet fra sør (til venstre) mot nord (til høyre). Referansefeltene er markert med forkortelsene Sto (Storsvalene), Utv (Utvær), Sør (Sørværet) og Bre (Bremangerpollen).
Figur tmpkTwzEe_html_bec2138c350a22dc.jpg