Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 5.1. Den kritiske svømmehastighet (Ucrit) hos Atlantisk laks, rognkjeks og berggylt. Data fra laks og rognkjeks ble målt ved henholdsvis 8°C og 9°C. Data for berggylt ble målt ved 25°C, da det ikke var mulig å stimulere kontinuerlig svømmeadferd ved lavere temperaturer for denne arten. Det ses tydelig på figuren at Atlantisk laks har en langt bedre svømmekapasitet sammenlignet med begge rensefisk-artene. Denne forskjellen blir forsterket ytterligere av at laksen i praksis er meget større enn rensefiskene i merdene. Modifisert fra Hvas et al. (2017c, 2018b) og Yuen et al. (2019).
FIgur 5.1.JPG