Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.2. Blod parametere før (kontroll), under og 3 timer etter svømming til fysiologisk utmattelse i Atlantisk laks. Plasma laktat (melkesyre) (A), plasma glukose (B), plasma kortisol (C), hematokritt (D), plasma osmolalitet (E), og plasma natrium og klor (F). Svømming til utmattelse forårsaker maksimalt stress og store osmotiske forstyrrelser. Det går mange timer før laksen fullstendig restitueres, og noen fisk vil etter en kortere periode dø på grunn av osmotisk stress og metabolsk acidose. Data er modifisert fra Hvas et al (2018a).
Figur 2.2.JPG