Gå til hovedinnhold

Figur

Figur 2.5. Vannstrøm foran og bak merden samt laksens frivillige svømmehastighet i forsøk med skyvemerd. Laksens frivillige svømmehastighet (rød), som omtrent tilsvarer dens optimale brutto Cost of Transport (se Figur 2.6), er uavhengig av strømstyrken når strømstyrken er lavere. I kraftigere vannstrømmer er laksens svømmehastighet den samme som strømstyrken, og den sirkulære stimstrukturen blir oppløst når den frivillige hastighet blir overskredet (se Fig 2.1). Ved reduksjon i strømstyrken gjenopptas den sirkulære stimstrukturen raskt ved samme frivillige svømmehastighet som tidligere observert. Data er modifisert fra Hvas et al. (2017b).
Figur 2.5.JPG